Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6296
Title: МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО- ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Authors: Нижник, О.С.
Issue Date: 2020
Abstract: Проаналізовано сутність і зміст інноваційної діяльності в цілому та в закладах вищої освіти зокрема. Визначено, що педагогічною інновацією можна вважати кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового змісту, методу, форми організації навчального процесу або вдосконаленого засобу навчання, який використовується в практичній діяльності або в новому підході до навчальних послуг у сфері освіти. Зроблено класифікацію педагогічних інновацій, зокрема виділено інновації за видами діяльності; за характером внесених змін; за масштабом унесених змін; за масштабом використання; за джерелом виникнення тощо. Доведено, що основною метою впровадження інновацій в освітній простір закладів вищої освіти є підвищення якості підготовки фахівців. Одним із засобів її досягнення в сучасних умовах є «прищеплення» студентам інноваційної культури. Зазначене передбачає необхідність запровадження в основу процесу формування професійно-педагогічної компетентності інноваційного підходу, який забезпечується реалізацією в процесі навчання студентів інженерно-педагогічних закладів вищої освіти низки принципів, зокрема інноваційної спрямованості освітнього прогресу, міждисциплінарної інтеграції, цільової єдності, загальної професійної орієнтації, єдності теорії і практики, безперервності, інтенсифікації та оптимізації освіти, особистісного розвитку студентів, випереджаючого навчання тощо. Визначено, що процес формування інноваційної культури особистості в системі інженерно- педагогічних закладів вищої освіти повинен розглядатися в єдності інноваційної культури викладача, студента і суб’єктів управління освітнім процесом. А і нноваційна спрямованість професійно- педагогічної компетентності фахівця досягається завдяки комплексним змінам усіх складових цілісної структури освітнього процесу, що забезпечать у сукупності готовність і здатність особистості до інноваційної діяльності.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6296
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.