Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5704
Title: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ФУНКЦІЙ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ
Authors: Іванова, А.В.
Keywords: професійні функції
інженер-педагог транспортного профілю
професійна підготовка
вищий інженерно-педагогічний навчальний заклад
майбутній фахівець
професійна діяльність
Issue Date: 2017
Abstract: У статті розглянуто специфіку інженерно-педагогічної діяльності, що полягає в органічному поєднанні функцій інженерної і педагогічної діяльності. На підставі аналізу наукових праць визначено функції представника інженерної галузі. Схарактеризовано визначені дослідниками функції педагогічної діяльності в інженерно-педагогічній галузі. Визначено особливості професійної освіти, яка спеціалізується на відтворенні провідного складника продуктивних сил суспільства – кваліфікованих працівників для всіх галузей матеріального і нематеріального виробництва, а також для різних видів виробничої діяльності. Зважаючи на суть професійної компетентності майбутнього техніка автотранспорту, визначено суть і роль інженера-педагога транспортного профілю у професійній підготовці такого фахівця. Проведений аналіз наукових праць із висвітлення функцій представника інженерно-педагогічної галузі різних спеціалізацій дозволив автору визначити і схарактеризувати професійні функції інженера-педагога транспортного профілю: проектувально-конструкторську, організаційно-управлінську, технологічну, навчально-виховну, науково-дослідницьку. Кожна з визначених функцій передбачає наявність певних знань і умінь майбутнього фахівця, формування яких має забезпечувати професійна підготовка у вищому навчальному закладі. Визначення функцій уможливить пошук шляхів забезпечення ефективності професійної підготовки фахівця інженернопедагогічної галузі транспортного профілю до виконання цих функцій.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5704
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванова А.В..pdf488,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.