Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5700
Title: НАУКОВО-МЕТОДОЛГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ
Authors: Давидова, Ж.В.
Keywords: інформаційна компетентність
науково-методологічні підходи
системний підхід
синергетичний підхід
герменевтичний підхід
знаково-символічний підхід
Issue Date: 2017
Abstract: У статті проаналізовано основні науково-метологічні підходи до проблеми формування інформаційної компетентності студентів вишів. Доведено, основним методологічним підґрунтям є системний, інформаційний, синергетичний, герменевтичний та знаково-символічний підходи. Застосування системного підходу дозволяє розглянути педагогічний процес як цілісне явище і є основою до проектування педагогічної системи. За допомогою реалізації інформаційного підходу в навчанні забезпечується одержання й накопичення знань людиною, зберігання й передача нею отриманої інформації. Застосування синергетичного підходу означає створення умов вибору й представлення кожному суб’єкту можливості індивідуальної траєкторії досягнення мети, стимулювання самостійності мислення й прийняття відповідальних рішень. Герменевтичний підхід дозволяє реалізувати складну взаємодію між інформацією та знанням, висуваючи на перше місце суб’єкт. Застосування знаково-символічного підходу у навчанні дає можливість визначити основні складники певної системи, її особливості, можливості і рівень взаємодії та взаємовпливу.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5700
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Давидова Ж.В..pdf499 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.