Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6295
Title: ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СПЕЦИФІКА І ПРОБЛЕМИ
Authors: Кулаковський, О. М.
Бровдій, А. М
Issue Date: 2020
Abstract: У статті розглянуто особливості правовідносин у сфері захисту інтелектуальної власності. Установлено суб’єктний склад, зміст та об’єкти інтелектуальної власності. Узагальнено види правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності у вищій освіті в Україні. Увагу зосереджено на захисті авторських прав суб’єктів таких правовідносин. Зазначено, що вид та форма об’єктів інтелектуальної власності залежить від напрямків, в межах яких проводять дослідження відповідні структурні підрозділи, а також спеціальностей, в рамках яких здійснюється підготовка студентів у цих закладах освіти. Доведено, що відсутність чіткого розуміння поняття оригінальність, що застосовується до таких об’єктів авторського права, як частина твору у вигляді речення, словосполучення тощо, значно ускладнює розуміння учасниками відносин у сфері захисту авторських прав сфери поширення правового захисту та визначення способу захисту порушених прав інтелектуальної власності, зокрема у вигляді плагіату. Зазначене зумовлене в першу чергу законодавчими змінами щодо забезпечення якості освіти та введення до обігу поняття «академічний плагіат», які хоча не прямо, проте опосередковано стосуються питань охорони та захисту авторських прав. З метою визначення меж відповідальності за порушення авторських прав проведено порівняння понять «академічний плагіат» та плагіат. Установлено, що проблема порушення авторських прав є актуальною не тільки в Україні, але й у інших країнах світу. Обґрунтовано, що відсутність знань щодо порушень прав інтелектуальної власності та порушень академічної доброчесності є одним із чинників, що спричиняють порушення в цій сфері. Необхідним є формування компетентностей у сфері інтелектуальної власності та в інших сферах, що тісно з ними пов’язані (академічна доброчесність) студентів закладів вищої освіти, наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників. Проведено опитування серед студентів педагогічних та фармацевтичних спеціальностей із метою отримання інформації щодо бажаної форми отримання знань у цій сфері. Найбільш бажаними формами отримання знань у цій сфері є лекції та практичні заняття.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6295
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf1,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.