Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6294
Title: СТРУКТУРА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Authors: Горностаєва, О. О.
Issue Date: 2020
Abstract: У статті розкриваються основні підходи до структурування професійної компетентності інженерів–педагогів автотранспортного профілю. Автором запропоновано власне бачення структури професійної компетентності, як складної єдності взаємопов’язаних компонентів. Здійснена спроба оптимізації складових професійної компетентності інженерів–педагогів автотранспортного профілю. Визначено, що професійна компетентність є загальною характеристикою і складається з компетенцій (технічної, технологічної, методичної, психолого-педагогічної, спеціально-предметної, інтелектуально- когнітивної, комунікативної, логістичної, економічної), які дозволять забезпечити успішний результат та надати інженерам-педагогам автомобільного профілю високий рівень знань, умінь та навичок. Виокремлено критерії професійної компетентності інженерів-педагогів автотранспортного профілю: мотиваційно-ціннісний, гностично-діяльнісний та когнітивно-інформаційний. Визначено рівні професійної компетентності інженерів-педагогів автотранспортного профілю: початковий (реконструктивний), достатній (варіативний), високий (творчий). Розроблена авторська модель розвитку професійної компетентності інженерів-педагогів автотранспорту в процесі підвищення кваліфікації. Запропонована модель розвитку професійної компетентності інженерів-педагогів автотранспортного профілю в процесі підвищення кваліфікації може бути застосована в системі післядипломної педагогічної освіти.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6294
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.