Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6292
Title: АДАПТИВНИЙ ІНКЛЮЗИВНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА.
Authors: Шемигон, Н.Ю.
Issue Date: 2020
Abstract: У статті розглядаються функції освітнього простору закладу вищої освіти. Зазначається, що освітній простір представляє собою систему, що має свою структуру в межах якої відбувається розвиток професійних та особистісних якостей студента, систему, що перебуває в динамічній взаємодії з суб’єктами освітнього середовища та соціальним простором (гнучко реагує на запити суспільства та учасників освітнього процесу), піддається організаційним та проектувальним впливам, тобто управлінню. Визначено, що інклюзія – процес, що передбачає повне включення особистості з особливими потребами в освітній простір, розширює уявлення про характеристики, функції та структуру вказаного простору. У дослідженні виокремлюється такі характеристики адаптивного інклюзивного простору: динамічність, як здатність реагувати на потреби студента з особливими потребами та перебувати в постійній єдності суб'єктів освітнього процесу та їх відносини; цілісність – забезпечення єдності цільового, змістового та процесуального компонентів. Адаптація студента з особливими потребами виступає ціллю адаптивного інклюзивного простору та реалізується через змістовну діяльність що підпорядкована цілі. Діяльність, що підпорядкована певній цілі, реалізується через процес, який є певною сукупністю ряду послідовних дій, що спрямовані на досягнення цілі з адаптації студентів з інвалідністю до навчання. Особистісно-розвивальна спрямованість – зосередженість на індивідуальних можливостях студентів, створення для кожного індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням особливих потреб. Схарактеризовано адаптивну функцію інклюзивного освітнього простору, яка полягає в забезпеченні повноцінної участі студентів з особливими освітніми потребами в навчальному процесі. Крім того, інклюзивний освітній простір як система, що перебуває в динамічній взаємодії із суб’єктами освітнього середовища та соціальним простором, має свою структуру, яка складається з адаптивних компонентів, що доповнюють характеристики інклюзивного простору та розкривають його адаптивні функції та можливості.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6292
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf1,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.