Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5710
Title: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)»
Authors: Коваленко, О. Е.
Коваленко, Д.В.
Брюханова, Н. О.
Мельниченко, О. О.
Keywords: освітня програма
зміст освіти
компетентності
компоненти освітньої програми
результати навчання
професійне призначення
функції діяльності
структура професійної діяльності
психологічна структура особистості
Issue Date: 2017
Abstract: У статті розглянуто проблему розробки освітніх програм нового покоління, які покликані враховувати тенденції європейської освіти, сучасні вимоги вітчизняних роботодавців, а також забезпечити необхідну якість вищої освіти. Розроблення та впровадження таких програм стало не тільки вимогою часу, але й, враховуючи надання українським закладам вищої освіти значних прав у цьому питанні, можливістю виявити творчий підхід до формування змісту освіти та відбити власну специфіку й досвід підготовки кадрів. На підґрунті теорії змісту освіти В. С. Ледньова, яка отримала свій подальший розвиток у наукових працях О. Е. Коваленко та Н. О. Брюханової, аналізу основоположних документів Європейського простору вищої освіти, праць вітчизняних науковців, в яких узагальнено міжнародний та український досвід створення сучасних освітніх програм, розроблено підхід до визначення змісту та цілі освіти, засобів та способів аналізу досягнення цієї цілі. Розроблено етапи формування основних складових освітньої програми, розглянуто деякі особливості виконання кожного з цих етапів, а саме: визначення професійного призначення та умов використання майбутнього фахівця в галузі, визначення переліку програмних компетентностей фахівця та компонентів освітньої програми, визначення результатів навчання, які зможуть забезпечити об’єктивне діагностування сформованості програмних компетентностей. Подальші дослідження цього питання передбачають експериментальну перевірку та оцінку рівня забезпечення якості підготовки фахівців в Українській інженерно-педагогічній академії за розробленими згідно із запропонованим підходом освітніми програмами.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5710
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.