Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5699
Title: ДО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ» МАРКЕТОЛОГА
Authors: Гоголь, І.О.
Keywords: культура
спілкування
професійна діяльність
професійне спілкування
культура професійного спілкування
маркетолог
Issue Date: 2017
Abstract: У статті проаналізовано зміст поняття «культура професійного спілкування» маркетологів у контексті їх професійної діяльності. Для визначення цього поняття розглянуто зміст споріднених понять «культура», «спілкування», «культура спілкування», «комунікативна культура». Надано характеристику особливостей професійної діяльності маркетолога, конкретизовано його професійні функції: аналітична, виробнича, збутова, управління і контролю. Показано, що професійна діяльність маркетолога має суб’єктсуб’єктний характер і будується на професійні взаємодії, ефективність якої залежить від культури професійного спілкування фахівця. На основі узагальнення результатів досліджень було визначено, що культура професійного спілкування маркетолога – це особистісна інтегративна характеристика, яка забезпечує професійну суб’єкт-суб’єктну взаємодію маркетолога зі споживачами маркетингових послуг, що обумовлено потребами маркетингової діяльності й спрямована на досягнення позитивного результату. Конкретизовано перелік суб’єктів професійного спілкування фахівця-маркетолога
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5699
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гоголь І.О..pdf460,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.