Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6302
Title: ПЕРЕТВОРЕННЯ ДАНИХ ІЗ ФОРМАТУ ДАНИХ МОВИ OWL ДО XML ТОДОС ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ОСНОВНОГО ЛОГІЧНО-СТРУКТУРНОГО ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Authors: Гуралюк, А. Г.
Ростока, М. Л.
Issue Date: 2020
Abstract: З появою Semantic Web та семантичних технологій виникли онтології, які стали однією з найвизначніших парадигм представлення знань. Основою подальшого розвитку Semantic Web на сьогодні вважається онтологізація представлених у ній знань. Онтологія – це спроба всеосяжної і детальної формалізації деякої області знань за допомогою концептуальної схеми. Зазвичай така схема складається зі структури даних, що містить всі релевантні класи об'єктів, їх зв'язку і правила (теореми, обмеження), прийняті в цій галузі. Однією із найбільш часто використовуваних мов описання веб-онтологій у світовій практиці є мова OWL (Web Ontology Language) призначена для надання засобів, які можна використовувати для опису класів і відносин між ними, що притаманні веб-документам і додаткам. Проте, існує ряд задач для яких використання мови OWL є недоцільним. Для розв’язання частини таких задач була створена вітчизняна розробка ТОДОС (Трансдисциплінарні Онтологічні Діалоги Об'єктноорієнтованих Систем), що використовує мову, створену на основі стандарту представлення даних XML. Актуальність статті обумовлена недостатньою розробленістю взаємозв’язку між різними програмними засобами призначеними для створення, описання, візуалізації та редагування онтологій. А саме, відсутністю програмних додатків, що забезпечували б конвертацію даних із формату OWL до формату системи ТОДОС та у зворотному напрямі. У запропонованій статті описується метод двостороннього перетворення даних між форматами мови OWL та системи ТОДОС. Проводиться аналіз базових конструкцій мов OWL та XML (ТОДОС). Розглядаються питання функціональної еквівалентності конвертованої і вихідної систем. Визначаються проблеми із збереженням основного логічно-структурного змісту інформації, що пов’язані із різною потужністю мов тощо. Пропонується авторська розробка (програмний додаток мовою java) для реалізації конвертації згаданих форматів даних. У якості результату дослідження, схематично викладеного у запропонованій статті, робиться висновок, що неможливо встановити повну взаємовідповідність між мовами OWL та XML (ТОДОС). Не зважаючи на те, що OWL є більш потужною семантичною системою, за деякими можливостями візуалізації XML ТОДОС перевищує OWL, і відповідно функція еквівалентності перетворення базових конструкцій заданих мов не володіє властивістю транзитивності. Проте, із певними допущеннями можна створити модель часткової конвертації, де втрати даних були б мінімальними.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6302
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.