Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6293
Title: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Authors: Гирка, І.В.
Issue Date: 2020
Abstract: Статтю присвячено детальному аналізу сутності понять «франчайзинг», «франшиза», «бенчмаркінг» «університет», «провідний університет», «освітня послуга», «освітній продукт», «освітній маркетинг», «стратегія позиціонування ЗВО», «фандрейзинг», «рейтинг», «PR-діяльність», «бекграунд», «інформаційний простір», «міжнародний інформаційний простір» та розкривається їх зміст. Теоретичний аналіз наукових праць, приділений стратегії позиціонування провідних університетів в міжнародному інформаційному просторі, пересвідчує, що розвиненість та престижність навчального закладу дуже важлива в сучасному інформаційному суспільстві не лише в Україні, а й за її межами. Тому дуже важливо мати стійку позицію серед конкурентів на освітньому ринку для забезпечення себе в подальшому креативними студентами, які прагнуть до навчання та хочуть отримати якісну освіту, стати кваліфікованими робітниками, що забезпечують безперервний процес вивчення дисциплін за допомогою сучасного інформаційного простору, престижної роботи, яка давала б не тільки гідну заробітну плату, а й задоволення від неї. Автором визначено предметну галузь використання інформації про успішні досягнення закладу вищої освіти, до яких відносяться здобувачі та майбутні здобувачі вищої освіти, які хочуть отримати більше інформації про заклади вищої освіти для задоволення власних потреб; науковці, що звертають увагу на перспективу у власних цілях (сходження по кар’єрних «сходах»), викладачі, які прагнуть отримати рівень та якість досягнень студентів у навчанні для підвищення освітнього процесу; батьки майбутніх студентів, які хочуть дізнатися рівень престижності освіти у ЗВО, для подальшого вдалого працевлаштування; адміністрація університету, для демонстрації досягнень перед батьками, керівництвом та аргументація щодо необхідності виділення додаткових ресурсів; представники засобів масової інформації з метою розповсюдження корисних даних для суспільства та роботодавці, які прагнуть отримати інформацію про рівень знань та компетентність випускників закладів вищої освіти.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6293
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.