Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6290
Title: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НОВОПРИЗНАЧЕНОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Authors: Воробйова, Н.М.
Keywords: підвищення кваліфікації
професійна компетентність керівника закладу загальної середньої освіти
Issue Date: 2020
Abstract: Ефективна діяльність закладів загальної середньої освіти, результативність впровадження нововведень та реалізація освітніх реформ, конкурентоспроможність закладів освіти на ринку освітніх послуг багато в чому залежать від професіоналізму, директора школи. Удосконалення та оновлення нормативно-правового забезпеченні галузі, надання автономії закладам освіти, розширення кола повноважень директора школи, різний рівень підготовки претендентів на посаду керівника, потребує оновлення системи підвищення кваліфікації та розробку програм для новопризначених керівників шкіл, що базуються на принципах диференційованого та індивідуального підходу до визначення тематики навчальних курсів. Результат цієї роботи повинен бути спрямований на формування професійної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти для ефективного управління сучасним освітнім закладом, відповідно до вимог Концепції Нової української школи. У процесі підвищення кваліфікації новообраних директорів шкіл, як і в ході будь-якого навчання, важлива орієнтація на кінцевий результат, який не можливий без систематичного контролю, і обов'язкової оцінки ефективності кожної програми окремо, відповідно до визначених критеріїв та показників по завершенню навчання. Все це дасть можливість мінімалізувати розрив між вимогами до претендентів на посаду директора закладу освіти, рівнем їх підготовки та спроможністю реалізувати повноваженнями, покладені на них місцевими громадами та державою. Тільки після усвідомлення змін у сприйнятті поняття «підвищення кваліфікації» можливе оновлення його змісту, форм, методів, засобів навчання, а отже і результатів у вигляді сформованих професійних компетентностей для забезпечення продуктивної діяльності та розвитку закладів загальної середньої освіти. Включення України в європейські інтеграційні процеси можливе лише за умови постійного удосконалення освітньої системи. Рушійними силами цих процесів повинні стати професійно компетентні керівники, у яких буде поєднана теоретична і практична готовність до здійснення управлінської діяльності.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6290
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.