Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6182
Title: МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ
Authors: Шамралюк, О. Л
Issue Date: 2018
Abstract: У статті представлено дослідження щодо розроблення методики розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю в регіональних навчально(науково)-методичних центрах професійно-технічної освіти. Методологічною основою розробленої методики є концепція навчання упродовж життя, стратегія педагогічної взаємодії, компетентнісна парадигма, андрагогічний, аксіологічний, культурологічний, технологічний та особистісно-діяльнісний наукові підходи. Запропонована методика детермінує етапність, форми взаємодії між суб’єктами освітнього процесу, а також зміст, методи і засоби розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю. Структурними компонентами методики визначено мотиваційний, практичний та аналітичний етапи. Зміст регіональної методичної роботи модернізовано з урахуванням досягнень сучасної педагогічної науки і ефективної педагогічної практики, вимог ринку праці, державних і регіональних цільових освітніх програм та програмних цілей закладу професійної освіти. Сформовано відповідне освітнє середовище. Обґрунтовано використання методистами регіональної методичної служби технологій проектного, проблемного, ігрового, інтерактивного навчання, кейс-технології. З’ясовано, що застосування технологій змішаного навчання дає можливість кожному педагогу працювати в індивідуальному темпі вдосконалення технологічної культури. Упровадження запропонованої методики забезпечує конструктивні зміни в розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6182
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf181,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.