Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6181
Title: ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Authors: Фоменко, Л. М.
Issue Date: 2018
Abstract: У статті порушено проблему розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики. Акцентовано увагу на необхідності переосмислення завдань і змісту їх професійної підготовки у зв’язку з реформуванням національної системи освіти, стрімким розвитком інформаційних технологій та їх використанням практично в усіх сферах людської діяльності. Запропоновано для розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики використати можливості математичної підготовки, оскільки методи й засоби пізнання, які використовуються в математиці, є універсальними, можуть бути використані студентами як під час вивчення навчальних дисциплін, передбачених освітньою програмою, так і в подальшій професійно-педагогічній діяльності. Обґрунтовано, що для ефективного розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики необхідно послуговуватись загальнодидактичними принципами, а особливо принципами фундаменталізації освіти, орієнтації математичної підготовки на майбутню професійну діяльність, індивідуального підходу та суб’єктсуб’єктної взаємодії між викладачем і студентами, проблемності, когнітивної візуалізації.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6181
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf161,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.