Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5712
Title: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ
Authors: Микитишин, А. А.
Keywords: професійна іншомовна комунікативна компетентність
професійна іншомовна підготовка
майбутні програмісти
методичні рекомендації
дистанційний курс
веб-технологія
Issue Date: 2017
Abstract: У статті висвітлено особливості організації процесу підготовки майбутніх програмістів до здійснення професійної іншомовної комунікації. У статті обґрунтовано дидактичний потенціал інформаційних і веб-технологій і подано опис дистанційного курсу «Основи професійної іншомовної комунікації», який є основою впровадження експериментальної методики професійної іншомовної підготовки майбутніх програмістів на засадах інтегрованого підходу. Дослідження опирається на аналіз теоретичних і практичних засад здійснення професійної іншомовної підготовки майбутніх програмістів у закладах вищої освіти. У процесі дослідження було використано такі методи, як літературний аналіз, синтез, узагальнення, оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, тестування, анкетування. Результатом дослідження є дистанційний курс «Основи професійної іншомовної комунікації», розроблений для студентів технічних спеціальностей з метою підвищення рівня ї готовності до здійснення професійної іншомовної комунікації. Запропонована методика опирається на засади інтегрованого підходу, який сприяє цілісному та всебічному опануванню вказаною компетентністю.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5712
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Микитишин А. А..pdf476,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.