Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5698
Title: РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
Authors: Васильєва, М.П.
Keywords: професійно-педагогічна комунікація
спілкування
фахівець освітньої галузі
комунікативна компетентність
професійно-педагогічна діяльність
складники комунікативної компетентності
роль комунікативної компетентності
Issue Date: 2017
Abstract: У статті розглянуто комунікацію як основний засіб, що використовується педагогічними працівниками під час виконання професійно-педагогічних функцій. Визначено загальні і відмінні ознаки понять «спілкування» і «комунікація», що є тісно взаємопов‘язаними в педагогічному процесі. Схарактеризовано професійно-педагогічну комунікацію, ядром якої виступає процес взаємодії між її учасниками. Провідна роль у цьому процесі належить педагогові. Зважаючи на те, що комунікативна діяльність є основним видом діяльності педагога, а спілкування – сферою здійснення навчальновиховного процесу, схарактеризовано аспекти професійно-педагогічного спілкування. Обґрунтовано важливість сформованої комунікативної культури фахівця освітньої галузі, підґрунтям для якої на сучасному етапі визначається комунікативна компетентність. Ураховуючи класифіковані науковцями професійно значущі для педагогічної діяльності комунікативні вміння, визначено складники комунікативної компетентності фахівця освітньої галузі. Визначені здатності потребують формування шляхом спеціально організованої роботи під час професійної підготовки майбутнього фахівця, а також у процесі самовдосконалення.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5698
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васильєва М.П..pdf490,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.