Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5613
Title: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВНЗ
Authors: Харківська, А. А.
Keywords: управління
стратегічне управління
вищий навчальний заклад
матрична структура
Issue Date: 2017
Abstract: У статті проаналізовано основні аспекти стратегічного управління системою науково-методичної роботи вищого навчального закладу. Обґрунтовано доцільність стратегічного управління системою науково-методичної роботи вищого навчального закладу на підґрунті матричної організаційної структури, яка поєднує вертикальні й горизонтальні зв'язки управління, враховуючи при цьому переваги як функціонального, так і адаптивного принципів побудови. Визначено деякі організаційні (вивчення основних державних нормативних документів про освіту, організацію навчально-виховного процесу і науково-методичної роботи у вищому навчальному закладі; впровадження інформаційних та інноваційних технологій навчання; комплексне навчальне-методичне забезпечення викладання дисциплін; проведення науково-дослідної роботи викладачів і студентів; удосконалення методик викладання з акцентом на активних, інноваційних; розвиток особистісних та професійних та якостей педагогічних працівників) та педагогічні (запровадження наукових основ управління даною системою; системний, синергетичний й особистісно орієнтований підходи до організації НМР; демократизацію управління НМР; побудову матричної структури управління системою НМР; наявність ефективних методик діагностування якості науково-методичної діяльності науково-педагогічних працівників; створення умов для обміну передовим педагогічним досвідом; створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; вдосконалення матеріально-технічної та науково-методичної бази навчального закладу) умови управління науково-методичною роботою, які сприяють вирішенню завдань щодо підвищення рівня ефективності стратегічного управління.
URI: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5613
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf.pdf307,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.