Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4981
Title: ДЕЯКІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
Authors: Пушкіна, В.М.
Keywords: педагогіка
культурологічний підхід
культурологічний підхід у педагогіці
конкретно-наукова методологія
аспекти культурологічного підходу
Issue Date: 9-Jun-2016
Abstract: Культурологічний підхід у педагогіці - це бачення освіти крізь призму поняття культури. Іншими словами, це його розуміння як культурного процесу, який здійснюється в культуровідповідному освітньому середовищі, всі компоненти якого наповнені людськими смислами і служать людині, яка вільно виявляє свою індивідуальність, а також здатна до культурного саморозвитку і самовизначення в світі культурних цінностей. Культурологічний підхід як конкретно-наукова методологія пізнання і перетворення педагогічної реальності має три взаємопов'язаних аспекти дії (І.Ф.Ісаев): «Аксиологічний аспект культурологічного підходу обумовлений тим, що кожному виду людської діяльності як цілеспрямованої, мотивованої, культурно організованою притаманні свої підстави, оцінки, критерії (цілі, норми, стандарт т.д.) і способи оцінювання». На рівні особистості абстрактний зміст аксиологічної категорії культури знаходить свій вияв у здатності оцінки і вибору, в надії на здійснення тих очікувань, які дані людині в системі його ціннісних уявлень і в ціннісних орієнтаціях.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4981
Appears in Collections:Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет ІТВО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pushkina2.docx14,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.