ElAr UIPA – (Electronic Archive of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy) – Електронний архів Української інженерно-педагогічної академії. Мета електронного архіву накопичення, розповсюдження та забезпечення довготривалого,постійного та надійного доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу,співробітників і студентів, аспірантів та докторантів Академії. Наповнення електронного архіву регламентується Положенням затвердженим Вченою радою Української інженерно-педагогічної академії 24 квітня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ про Електронний архів (репозиторій) Української інженерно – педагогічної академії

Авторський договір

Зареєструватись як новий користувач можно за допомогою Інструкції Інструкція

Інструкція про порядок реєстрації та розміщенні електронних видань в ELAr UIPA (електронному архіві УІПА)

This is a default installation of DSpace!

It can be extensively configured by installing modified JSPs, and altering the site configuration.