Наукові видання (Навчально-науковий професійно педагогічний інститут) Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 214
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2016-11ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАЗолотарьова, О.В.
2016-11РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ ПЛОСКОЇ ОБЛАСТІ У ВИГЛЯДІ КУТКА ІНТЕРЛІНАЦІЙНИМ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВЗалужна, Г.В.
2016-11ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИЯковлєва, Ю.В.
2016-11ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ПРАЦІ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХЯковлєва, Ю.В
2016-11ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ (20-і – 30-ті рр. ХХ ст.)Ворох, А.О.
2016-11КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН» В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯВладимиров, Э.А.
2016-11СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІШевченко, К.М.; Малютіна, В.Г.
2016-11ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВШевченко, К.М.
2016-11НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІНШепель, О.А.; Демченко, О.В.
2016-11КУЛЬТУРА ЯК ДОМІНУЮЧА СИЛА ВІДТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІСенченко, А.Я.
2016-11ЧИ ІСНУЄ УКРАЇНСЬКА ЛЮДИНА ЯК ТАКА?Сенченко, А.Я.
2016-11ГРАДУЮВАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА П’ЄЗОРЕЗОНАНСНОГО ДАТЧИКА МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬСеменець, М.Д.
2016-11КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ІНДУКЦІЙНО-ДИНАМІЧНОГО ПРИВОДУ В РЕЖИМІ ПОЗИЦІОНУВАННЯСеменець, Д.А.
2016-11ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ВНЗПаюнова, А.В.
2016-11ОСВІТА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИМихальченко, Г.Г.
2016-11ЗМІНИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ – ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇМалазонія, С.В.
2016-11МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІМалазонія, С.В.
2016-11ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙМалазонія, С.В.
2016-11ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІНКулешова, В.В.; Мальована, В.В.
2016-11СЕНС ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІКовальов, В.М.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 214