Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5040
Title: АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ
Authors: Шабельник, С.О.
Keywords: інтеграція українськоїосвітньої системипрофесійна культура фахівців - дизайнерів
конкурентоспроможні фахівці
професійне мислення
професійна культура
Issue Date: 24-Jun-2016
Abstract: Інтеграція української освітньої системи в світову, соціальні та економічні зміни в суспільстві вимагають нових підходів до підготовки конкурентоспроможних фахівців – випускників вищих навчальних закладів, здатних до самостійної професійної діяльності, адаптації до умов, що постійно змінюються, які володіють професійним мисленням і професійною культурою та спроможні вирішувати висунуті суспільством завдання. В останні десятиліття однією з важливих сфер світової системи освіти стає дизайн-освіта, розвиток якої зумовлює актуальність перегляду традиційних підходів до підготовки таких спеціалістів. Соціальна потреба у фахівцях дизайну, які можуть вирішувати сучасні професійні завдання, відповідати вимогам суспільства і держави, пов’язана з розвитком дизайну як чинника забезпечення якості життя людини, зростання конкурентоздатності продукції та послуг виробництв різних сфер економіки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5040
Appears in Collections:Наукові видання (Факультет МОП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shabelynik.docx12,55 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.