Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4689
Title: ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ЯК ОСНОВА ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-МЕХАНІКА
Authors: Марченко, О.О.
Keywords: експертна оцінка
інженер-механік
професійна підготовка
професійно важливі якості
професійно-особистісний імідж
роботодавці
ринок праці
студенти
Issue Date: 8-Sep-2015
Abstract: Статтю присвячено проблемам професійної підготовки майбутнього інженера- механіка. У полі зору перебувають питання визначення професійно-особистісних вимог до інженера-механіка на ринку праці та визначення професійно важливих якостей майбутніх інженерів-механіків. Проведено аналіз ринку праці та анкетування студентів. Виявлено необхідність сформулювати певні вимоги до особистості, які слід враховувати при підготовці фахівців цієї спеціальності. Результати дослідження свідчать, що вимоги роботодавців сучасного ринку праці до професійних якостей та погляди студентів на них практично збігаються. Перспективою подальших досліджень є розробка критеріїв і програми педагогічного та психологічного супроводу всієї навчальної діяльності студентів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4689
Appears in Collections:Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf355,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.