Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/2077
Title: АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОДНОФАЗНОЇ СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ АСИНХРОНОГО ДВИГУНА
Authors: Мірошниченко, Г. А.
Шкоріна, Ю. М.
Манзюк, М. П.
Issue Date: 1-Feb-2013
Description: Автоматизація визначення параметрів однофазної схеми заміщення асинхроного двигуна [Текст] / Г. А. Мірошниченко, Ю. М. Шкоріна, М. П. Манзюк // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-та; 18-25 лютого 2011 р.). Ч. 6. Секції: Систем управління технологічними процесами і об'єктами; Радіоелектроніки та комп'ютерних систем; Інформатики і комп'ютерних технологій; Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2011. - С. 21.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2077
Appears in Collections:Тези співробітників та викладачів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroshnychenko G.A., Shkorina Ju.M., Manzjuk M.P.,.pdf47,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.