Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/1280
Title: ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КИСЛОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДРІБНОДИСПЕР-СНИЙ МАГНЕТИТ
Authors: Скородумова, О. Б.
Цихановська, І. В.
Денисова, А. Ю.
Барсова, З. В.
Issue Date: 7-Dec-2012
Description: Вивчення впливу кислого середовища на дрібнодисперсний магнетит [Текст] / О. В. Скородумова [та ін.] // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 2 березня 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - Ч. 2 : Технологічний факультет. Секції : Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій. Технології харчової промисловості. Технологій та дизайну. Фізичного виховання. - С. 24.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1280
Appears in Collections:Тези співробітників та викладачів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skorodumova_O.B.Cihanovs'ka_ээ.V._Denisova_A.Ju._Barsova_Z.V..pdf45,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.