Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4080
Title: СУЧАСНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Authors: Гуревич, P. C.
Кадемія, М. Ю.
Keywords: інтерактивні технології навчання
інформаційно-комунікаційні технології
інформаційно-комунікаційні мережі
професійна підготовка
Issue Date: 19-Feb-2015
Abstract: У статті розглянуто процеси впровадження інтерактивних технологій навчання, що базуються на використанні інформаційно-комунікаційних технологій і мереж, а також проблеми, що виникають при цьому. До таких технологій прийнято відносити електронну пошту, форум, чат, відеоконференцію, проектні технології, Веб-квест, Блог, Блог- квест. Проаналізовано їх вплив на характер навчально-пізнавальної діяльності студентів та на їх включеність до процесу пізнання. Доведено, що спільна діяльність студентів при використанні інтерактивних технологій відкриває можливості кожному з них вносити свій особистий індивідуальний внесок. Завдяки цьому у процесі роботи відбувається обмін знаннями, ідеями, засобами діяльності. Показано, що системне застосування цих технологій в навчально-виховному процесі істотно сприяє підвищенню якості професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4080
Appears in Collections:Теорія і практика управління соціальними системами (Щоквартальний науково-практичний журнал)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hurevych_Kademiia.pdf550,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.