Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4011
Title: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА
Authors: Рябченко, Л. О.
Keywords: пізнавальна діяльність
творчість
ефективність
особистість
професійна діяльність
особистісний підхід
Issue Date: 4-Feb-2015
Abstract: Статтю присвячено проблемі формування особистості майбутнього спеціаліста. У сучасному світі людина знаходиться в ситуації постійного пошуку. Тому на всіх рівнях безперервної освіти повинні створюватися умови для розвитку інтелекту і творчих якос- тей особистості, підготовки її до взаємодії з динамічним світом професійної праці. Лю- дина як особистість – це творець, перетворювач зовнішнього і внутрішнього світу. І ця її якість розкривається не тільки через категорії самооцінки та саморегуляції, а й через ка- тегорію творчої мотивації. Становлення особистості – це безперервне наповнення і зба- гачення її новим змістом.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4011
Appears in Collections:Теорія і практика управління соціальними системами (Щоквартальний науково-практичний журнал)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Riabchenko.pdf435,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.