Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4008
Title: СУБ'ЄКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Authors: Богдан, Ж. Б.
Keywords: вищий навчальний заклад
професійна діяльність
задоволеність ді- яльністю
професійне вигорання
викладачі технічних спеціальностей
Issue Date: 4-Feb-2015
Abstract: Статтю присвячено проблемі професійного вигорання викладачів технічних спеціа- льностей вищого навчального закладу. Отримані результати емпіричного дослідження можуть інтерпретуватися як зниження задоволеності професійною діяльністю за трьо- ма незалежними характеристиками матеріальної задоволеності, інтелектуальної задово- леності і задоволеності фізичним самопочуттям. Було виведено загальний показник задо- воленості професійною діяльністю викладачів технічних спеціальностей вищого навчаль- ного закладу, який розташований в негативній зоні.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4008
Appears in Collections:Теорія і практика управління соціальними системами (Щоквартальний науково-практичний журнал)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bogdan.pdf489,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.