Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3104
Title: ABOUT HUMANISTIC ORIENTATION OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE ENGINEERS
Other Titles: ПРО ГУМАНІСТИЧНУ СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА
Authors: Necheporchuk, I.
Issue Date: 17-Feb-2014
Abstract: У статті розглядається проблема формування гуманістичної спрямованості професійної підготовки майбутнього інженера як необхідна умова вищої технічної освіти. Висвітлюються проблеми, які виникають в результаті вузької спрямованості професійної підготовки майбутніх інженерів. Проаналізовано основні концептуальні підходи до визначення особистості та її спрямованості. Визначено структуру гуманістично спрямованої особистості майбутнього інженера та розкрито її компоненти. На основі структури гуманістично спрямованої особистості майбутнього інженера визначено систему критеріїв та показники її сформованості.
Description: Necheporchuk, I. About humanistic orientation of professional training of future engineers [Текст] / I. Necheporchuk // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2012. - № 1. - P75-80. (Шифр в БД Т546389/2012/1) Перевод заглавия: Про гуманістичну спрямованість професійної підготовки майбутнього інженера
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3104
Appears in Collections:Теорія і практика управління соціальними системами (Щоквартальний науково-практичний журнал)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nechep.pdf211,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.